Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 10 de juliol de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la presentació d'un informe sobre el funcionament de l'oficina de turisme virtual (Tram. 250-00377/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 68, 76; esmenes: BOPC, 101, 30)

 • 2

  Proposta de resolució sobre els centres d'acollida turística (Tram. 250-00406/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 73, 58)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la presentació de sengles informes sobre el pla "Joves per l'ocupació" i sobre el Programa d'ocupació per a persones aturades de llarga durada 2012-2013 (Tram. 250-00378/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 68, 77; esmenes: BOPC, 101, 30)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la recepció del senyal de la televisió digital terrestre a tots els municipis del Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta (Tram. 250-00408/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 73, 59; esmenes: BOPC, 106, 42)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la inclusió en els pressupostos del 2013 d'una partida per a fer arribar la televisió digital terrestre al Godall (Tram. 250-00409/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 73, 60; esmenes: BOPC, 106, 43)

 • 6

  Proposta de resolució sobre les taxes municipals aplicables a la venda ambulant (Tram. 250-00428/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 83, 55; esmenes: BOPC, 115, 53)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla d'ocupació per a la reinserció laboral dels beneficiaris de la renda mínima d'inserció (Tram. 250-00429/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 83, 55; esmenes: BOPC, 115, 54)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures per als desocupats de més de cinquanta anys (Tram. 250-00435/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 83, 60; esmenes: BOPC, 115, 56)

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'aturada de la tramitació del projecte d'un centre de telecomunicacions al cim de Sant Mateu, a Premià de Dalt (Tram. 250-00451/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 48; esmenes: BOPC, 115, 61)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la creació del sistema de patent única europea (Tram. 250-00452/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 89, 49)

 • 11

  Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 202-00026/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 39, 44)