Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimarts, 25 de juny de 2013
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 •  

  I. GOVERN

 •  

  II. PETIT COMERÇ

 • 1

  Compareixença del director general de Comerç amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 353-00037/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'una representació de Comertia amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 353-00052/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació de la Fundació Barcelona Comerç amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 353-00053/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 •  

  III. ENTITATS MUNICIPALISTES

 • 4

  Compareixença d'una representació de la Fundació Comerç Ciutadà amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 353-00054/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'una representació de la Comissió de Polítiques per a la Igualtat de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 353-00039/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació de la Comissió de Comerç i Turisme de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 353-00040/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 •  

  IV. EMPRESES DISTRIBUÏDORES I CENTRALS DE COMPRA

 • 7

  Compareixença de Roberto Guirado Martínez, delegat a Catalunya de l'Associació Nacional de Grans Empreses Distribuïdores i membre del Consell Ciutat i Comerç de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 353-00036/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació de l'Associació Nacional de Centrals de Compra i Serveis (Anceco) amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 353-00045/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'una representació de Cat-Dis amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 353-00048/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 •  

  V. EXPERTS

 • 10

  Compareixença d'una representació del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 353-00051/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença de Sara Moreno Colom, professora de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i experta en usos del temps, amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 353-00038/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 •  

  VI. CONSUMIDORS

 • 12

  Compareixença de Marçal Tarragó, economista, consultor i expert en comerç, amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 353-00057/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 353-00043/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.