Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 29 de maig de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la construcció de la torre de comunicacions del coll de Bucs, de Camprodon (Tram. 250-00184/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 68; esmenes: BOPC, 59, 56)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'impost sobre les estades turístiques (Tram. 250-00201/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 80; esmenes: BOPC, 59, 63)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'impuls d'un pla de reconversió gradual de l'empresa Ercros (Tram. 250-00204/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 83; esmenes: BOPC, 59, 63)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'aturada de l'expedient de regulació d'ocupació d'Ercros i el garantiment del futur laboral de Flix i la Ribera d'Ebre (Tram. 250-00239/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 39, 104; esmenes: BOPC, 83, 37)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la presentació d'un pla de xoc per a reactivar el comerç i d'un projecte de llei de comerç que preservi el model comercial català (Tram. 250-00250/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 43, 43; esmenes: BOPC, 83, 38)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el manteniment dels llocs de treball de l'empresa Arbora & Ausonia (Tram. 250-00278/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 43, 64)

 • 7

  Proposta de resolució sobre les sancions imposades als comerços per motius lingüístics (Tram. 250-00344/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 59, 78; esmenes: BOPC, 89, 42)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un protocol de mediació en els procediments de reestructuració o tancament d'empreses (Tram. 250-00354/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 59, 85; esmenes: BOPC, 89, 43)

 • 9

  Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció

  • 9.1

   Proposta de compareixença del president de l'Autoritat Catalana de la Competència amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 352-00146/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.2

   Proposta de compareixença de Roberto Guirado Martínez, delegat a Catalunya de l'Associació Nacional de Grans Empreses Distribuïdores i membre del Consell Ciutat i Comerç de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 352-00147/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.3

   Proposta de compareixença de Carme Bigatà Viscasillas, directora de relacions institucionals de Value Retail Espanya, amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 352-00148/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.4

   Proposta de compareixença de Josep Morell i Miró, president de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 352-00149/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.5

   Proposta de compareixença del director general de Comerç amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 352-00150/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.6

   Proposta de compareixença de Sara Moreno Colom, professora de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i experta en usos del temps, amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 352-00151/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.7

   Proposta de compareixença d'una representació de l'alcaldia d'Altafulla (Tarragonès) amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 352-00152/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.8

   Proposta de compareixença d'una representació de l'alcaldia de Castelldefels (Baix Llobregat) amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 352-00153/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.9

   Proposta de compareixença d'una representació de l'alcaldia de la Roca del Vallès (Vallès Oriental) amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 352-00154/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.10

   Proposta de compareixença d'una representació de la Comissió de Polítiques per a la Igualtat de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 352-00155/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.11

   Proposta de compareixença d'una representació de la Comissió de Comerç i Turisme de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 352-00156/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.12

   Proposta de compareixença d'una representació de la Comissió Dona i Igualtat de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 352-00157/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.13

   Proposta de compareixença d'una representació de la Comissió de Comerç i Turisme de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 352-00158/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.14

   Proposta de compareixença d'una representació de la Regidoria de Comerç, Consum i Mercats de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 352-00159/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.15

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 352-00160/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.16

   Proposta de compareixença d'una representació de l'àrea de comerç de la Diputació de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 352-00161/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.17

   Proposta de compareixença de Fernando José Huertas Colomina, director de la Business School de la Fundació Universitària Eserp, amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 352-00162/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.18

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 352-00163/10)

   Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.19

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Nacional de Centrals de Compra i Serveis (Anceco) amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 352-00164/10)

   Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.20

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació de Comerç de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 352-00165/10)

   Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.21

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Gremis amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 352-00166/10)

   Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.22

   Proposta de compareixença d'una representació de Cat-Dis amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 352-00167/10)

   Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.23

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 352-00168/10)

   Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.24

   Proposta de compareixença d'una representació de la Cecot amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 352-00169/10)

   Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.25

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 352-00170/10)

   Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.26

   Proposta de compareixença d'una representació de Comertia amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 352-00171/10)

   Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.27

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació Barcelona Comerç amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 352-00172/10)

   Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.28

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació Comerç Ciutadà amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 352-00173/10)

   Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.29

   Proposta de compareixença d'una representació de Pimec Comerç amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 352-00174/10)

   Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.30

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 352-00175/10)

   Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.31

   Proposta de compareixença de Marçal Tarragó, economista, consultor i expert en comerç, amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 352-00176/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.32

   Proposta de compareixença de Francisco Pérez, llicenciat en dret i ciències polítiques i expert en polítiques de comerç urbà, amb relació a la Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (Tram. 352-00177/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Assemblea d'Aturats davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui les seves reivindicacions i propostes amb relació a la desocupació (Tram. 356-00156/10)

  Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de representants del Pacte per la indústria davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè presentin aquesta iniciativa (Tram. 356-00184/10)

  Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de representants de l'Associació Espanyola de Direcció y Desenvolupament de Persones a Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informin sobre la situació de les relacions col·lectives de treball i de la direcció de persones a les empreses i les administracions públiques (Tram. 356-00185/10)

  Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de Miquel Camps i Font, president de Pimec Joves Empresaris, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui la seva experiència i les propostes amb relació a l'emprenedoria i la creació d'empreses (Tram. 356-00119/10)

  José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença d'Albert Vilardaga i Mojal, director de Desenvolupament Econòmic Territorial de Pimec, perquè expliqui la seva experiència amb relació a l'emprenedoria i la creació d'empreses (Tram. 356-00120/10)

  José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença del director general de Telecomunicacions davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre els diàlegs competitius, les adjudicacions i l'impacte del nou model de les tecnologies de la informació i la comunicació (Tram. 356-00125/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre l'estat d'execució del Pla de cooperativisme de Catalunya i les actuacions futures (Tram. 356-00126/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença d'Alfons Conesa Badiella, director de l'Agència Catalana del Consum, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre les subvencions atorgades el 2012 (Tram. 356-00142/10)

  Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença del director general de Comerç davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre l'establiment d'un centre comercial de fabricants en terrenys de l'Incasòl (Tram. 356-00194/10)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença de Carles Gilbert, alcalde de la Granadella, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè presenti l'estudi "Impacte econòmic de l'energia eòlica a escala local a Catalunya" (Tram. 356-00175/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença de Sergi Saladié, professor associat i investigador del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè presenti l'estudi "Impacte econòmic de l'energia eòlica a escala local a Catalunya" (Tram. 356-00176/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Confederació de Comerç de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l'Estat de garantia d'unitat de mercat (Tram. 356-00206/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Pimec Comerç davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l'Estat de garantia d'unitat de mercat (Tram. 356-00207/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l'Estat de garantia d'unitat de mercat (Tram. 356-00208/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 24

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l'Estat de garantia d'unitat de mercat (Tram. 356-00209/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 25

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Supermercats i Distribuïdors davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l'Estat de garantia d'unitat de mercat (Tram. 356-00210/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 26

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Comissions Obreres davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l'Estat de garantia d'unitat de mercat (Tram. 356-00211/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 27

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l'Estat de garantia d'unitat de mercat (Tram. 356-00212/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 28

  Sol·licitud de compareixença de Manel Pretel, representant de l'entitat Retecork, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui les conclusions de l'informe "Avaluació econòmica de les externalitats positives dels boscos surers catalans" (Tram. 356-00213/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 29

  Sol·licitud de compareixença de Guillem Genover, representant de l'Institut Català del Suro, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui les conclusions de l'informe "Avaluació econòmica de les externalitats positives dels boscos surers catalans" (Tram. 356-00214/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 30

  Sol·licitud de compareixença de Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui els acords de la trobada del 15 de maig de 2013 en el marc de l'Acord estratègic 2013-2015 (Tram. 356-00217/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 31

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Álvarez, secretari general de la Unió General de Treballadors, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui els acords de la trobada del 15 de maig de 2013 en el marc de l'Acord estratègic 2013-2015 (Tram. 356-00218/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 32

  Sol·licitud de compareixença de Josep González, president de Pimec, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui els acords de la trobada del 15 de maig de 2013 en el marc de l'Acord estratègic 2013-2015 (Tram. 356-00219/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 33

  Sol·licitud de compareixença d'Eusebi Cima, president de Fepime, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui els acords de la trobada del 15 de maig de 2013 en el marc de l'Acord estratègic 2013-2015 (Tram. 356-00220/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 34

  Sol·licitud de compareixença de Joaquim Gay de Montellà, president de Foment del Treball Nacional, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui els acords de la trobada del 15 de maig de 2013 en el marc de l'Acord estratègic 2013-2015 (Tram. 356-00221/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.