Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 15 de maig de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del president de l'Institut Català de la Fusta davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a informar sobre les possibilitats de creació d'ocupació del mercat de la fusta i dels productes del bosc (Tram. 357-00032/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença del director general del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a informar sobre les possibilitats de creació d'ocupació del mercat de la fusta i dels productes del bosc (Tram. 357-00033/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença del president del Consorci Forestal de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a informar sobre les possibilitats de creació d'ocupació del mercat de la fusta i dels productes del bosc (Tram. 357-00034/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Compareixença.

 • 4

  Proposta de resolució sobre la prohibició de prospeccions i explotacions d'hidrocarburs no convencionals per mitjà de fracturació hidràulica (Tram. 250-00140/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 31, 30; esmenes: BOPC, 59, 39)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la construcció de la torre de comunicacions del coll de Bucs, de Camprodon (Tram. 250-00155/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 31, 42; esmenes: BOPC, 59, 44)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el pagament de la part corresponent a la Generalitat per a iniciar les obres de construcció del centre d'acollida turística de Les (Tram. 250-00160/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 31, 45)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre Sentmenat i Santa Coloma de Gramenet (Tram. 250-00163/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 31, 49; esmenes: BOPC, 59, 47)