Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 20 de març de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre els orientadors i els promotors ocupacionals del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 250-00003/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 4, 18; esmenes: BOPC, 43, 25)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la cancel·lació de l'acomiadament dels interins de les oficines de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya i sobre la renovació del Programa d'orientació professional (Tram. 250-00068/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 15, 26; esmenes: BOPC, 43, 33)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la prohibició de prospeccions i explotacions d'hidrocarburs no convencionals per mitjà de fracturació hidràulica (Tram. 250-00017/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 4, 26; esmenes: BOPC, 43, 26)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la inclusió de la comarca del Bages en el Pla d'iniciatives de dinamització comarcal (Tram. 250-00021/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 4, 30; esmenes: BOPC, 43, 27)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la negociació amb l'empresa Sonae per al manteniment de les instal·lacions i la venda de l'empresa Tableros Tradema, de Solsona (Tram. 250-00037/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 9, 125; esmenes: BOPC, 43, 28)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el tancament de Tableros Tradema, SL, de Solsona (Tram. 250-00071/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 15, 30)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla estratègic del clúster de la fusta al Solsonès i sobre l'aprovació del Pla de política forestal (Tram. 250-00070/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 15, 29; esmenes: BOPC, 43, 33)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la reclamació de l'ingrés dels imports pendents de l'impost sobre grans establiments comercials del 2001 ençà (Tram. 250-00052/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 9, 135; esmenes: BOPC, 43, 30)

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del president de l'Institut Català de la Fusta davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre les possibilitats de creació d'ocupació del mercat de la fusta i dels productes del bosc (Tram. 356-00060/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del director general del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre les possibilitats de creació d'ocupació del mercat de la fusta i dels productes del bosc (Tram. 356-00062/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença del president del Consorci Forestal de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre les possibilitats de creació d'ocupació del mercat de la fusta i dels productes del bosc (Tram. 356-00063/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de Jaume Margarit i Rosat, director general de l'Associació de Productors d'Energies Renovables, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè presenti l'estudi de l'impacte macroeconòmic de les energies renovables corresponent al 2011 (Tram. 356-00065/10)

  Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de Pere Vallribera, gerent del Consorci Sanitari de Terrassa, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre el concurs per a proveir el servei de telecomunicacions i tecnologies que aquest consorci ha atorgat a Telefònica Solucions d'Informàtica i Telecomunicacions (Tram. 356-00071/10)

  Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença de Núria Paniello, exgerent del Consorci Sanitari de Terrassa, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre el concurs per a proveir el servei de telecomunicacions i tecnologies que aquest consorci ha atorgat a Telefònica Solucions d'Informàtica i Telecomunicacions (Tram. 356-00072/10)

  Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença de Manel Balcells, de la Fundació Sant Llàtzer, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre el concurs per a proveir el servei de telecomunicacions i tecnologies que el Consorci Sanitari de Terrassa ha atorgat a Telefònica Solucions d'Informàtica i Telecomunicacions (Tram. 356-00073/10)

  Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença de Jaume Moya, membre del Fòrum l'Espitllera i de la plataforma Aturem el Fracking, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre l'afectació de la fractura hidràulica sobre la salut de les persones, el medi natural, el patrimoni i el desenvolupament (Tram. 356-00106/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença de Llorenç Planagumà, membre de Riudaura Junts contra el Fracking i de la plataforma Aturem el Fracking, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre l'afectació de la fractura hidràulica sobre la salut de les persones, el medi natural, el patrimoni i el desenvolupament (Tram. 356-00107/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença de Pablo Cotarelo, membre d'Ecologistes en Acció i de la plataforma Aturem el Fracking, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre l'afectació de la fractura hidràulica sobre la salut de les persones, el medi natural, el patrimoni i el desenvolupament (Tram. 356-00108/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.