Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dijous, 21 de febrer de 2013
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre els objectius i les actuacions del departament (Tram. 355-00006/10)

    Felip Puig i Godes, Conseller del Departament d'Empresa i Ocupació

    Sessió informativa.