Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 11 de juliol de 2012
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació relativa a la creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics (Tram. 355-00105/09)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Sessió informativa.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació per a informar sobre les accions del Govern per a potenciar el turisme (Tram. 355-00145/09)

  Francesc Xavier Mena i López, Conseller del Departament d'Empresa i Ocupació

  Sessió informativa.

 • 3

  Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió:

  •  

   TURISME

  • 3.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions de suport als ajuntaments en les polítiques de turisme (Tram. 311-00237/09)

   Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 28, 46)

  • 3.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els recursos que es destinaran als municipis turístics per a millorar-ne els serveis (Tram. 311-00238/09)

   Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 28, 46)

  • 3.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la creació a l'Institut Català de Finances d'una línia de finançament permanent específica per a les empreses de turisme (Tram. 311-00239/09)

   Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 28, 46)

  • 3.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els terminis per a la posada en marxa de l'Institut de Recerca del Turisme de Catalunya (Tram. 311-00240/09)

   Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 28, 47)

  • 3.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a impulsar l'aplicació d'un IVA reduït a l'activitat turística (Tram. 311-00241/09)

   Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 28, 47)

  • 3.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la creació de la Universitat Turística Europea de la Mediterrània i el municipi d'emplaçament (Tram. 311-00242/09)

   Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 28, 47)

  • 3.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reunió i la composició de la Taula del Turisme (Tram. 311-00243/09)

   Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 28, 47)

  • 3.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la normativa turística que preveu simplificar i harmonitzar (Tram. 311-00244/09)

   Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 28, 48)

  • 3.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri per a la creació de la marca Paradors de Catalunya (Tram. 311-00245/09)

   Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 28, 48)

  •  

   LLEI ESTATAL DE TURISME

  • 3.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el posicionament davant l'elaboració d'una llei estatal de turisme (Tram. 311-00497/09)

   Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 64, 92)

  •  

   PLA DE TURISME SEGLE XXI

  • 3.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la signatura del Pla turisme litoral segle XXI de l'Estat (Tram. 311-00500/09)

   Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 64, 93)

  •  

   HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC

  • 3.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la modificació del Decret 164/2010, de regulació dels habitatges d'ús turístic (Tram. 311-00504/09)

   Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 64, 94)

 • 4

  Grup de Treball sobre els Diàlegs Competitius del Departament d'Empresa i Ocupació amb Operadors i Empreses (Tram. 409-00001/09)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Nomenament del relator.