Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dilluns, 4 de juny de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui els efectes de la reforma laboral (Tram. 356-00634/09)

  Jordi Miralles i Conte, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Álvarez, secretari general de la Unió General de Treballadors, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui els efectes de la reforma laboral (Tram. 356-00635/09)

  Jordi Miralles i Conte, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre les implicacions de càrrecs públics en el cas de les inspeccions tècniques de vehicles (Tram. 354-00173/09)

  Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre les concessions del servei de la inspecció tècnica de vehicles (Tram. 354-00178/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre la situació de la inspecció tècnica de vehicles (ITV) (Tram. 355-00110/09)

  Francesc Xavier Mena i López, Conseller del Departament d'Empresa i Ocupació

  Sessió informativa.

 • 6

  Sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre les implicacions de càrrecs públics en el cas de les inspeccions tècniques de vehicles (Tram. 355-00131/09)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Sessió informativa.

 • 7

  Sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre les concessions del servei de la inspecció tècnica de vehicles (Tram. 355-00132/09)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Sessió informativa.