Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 30 de maig de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de representants de la Confederació de Cooperatives de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a informar sobre els objectius i les perspectives del cooperativisme en els propers anys (Tram. 357-00157/09)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un estudi d'impacte de les antenes a Viladecans (Tram. 250-00848/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 239, 34; esmenes: BOPC, 269, 35)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'execució de les obres del centre de telecomunicacions de Coll de Bucs, a Montagut i Oix (Tram. 250-00919/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 27; esmenes: BOPC, 301, 17)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el replantejament del projecte de gasoducte entre Martorell i Figueres (Tram. 250-00934/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 261, 37)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'aturada de la central nuclear d'Ascó fins que les instal·lacions no se sotmetin a l'anàlisi d'observadors externs (Tram. 250-00957/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jordi Miralles i Conte, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 269, 57; esmenes: BOPC, 307, 43)

 • 6

  Proposta de resolució de rebuig del Reial decret llei 1/2012 (Tram. 250-00969/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Subgrup Parlamentari Ciutadans; Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 269, 64; esmenes: BOPC, 307, 46)

 • 7

  Proposta de resolució de rebuig del Reial decret llei 1/2012 (Tram. 250-00970/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Subgrup Parlamentari Ciutadans; Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 269, 65; esmenes: BOPC, 307, 47)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la reconversió industrial de la central tèrmica de Cercs en un parc d'energies renovables (Tram. 250-00995/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 274, 32; esmenes: BOPC, 307, 53)

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un programa per a introduir vehicles elèctrics en les flotes de vehicles comercials i de distribució que operen a la zona metropolitana de Barcelona (Tram. 250-01004/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 280, 41)

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'arribada i el desplegament de la tecnologia de telefonia mòbil de tercera generació a les comarques de Girona (Tram. 250-01009/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 280, 44)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la convocatòria del Pla d'electrificació rural de Catalunya del 2012 (Tram. 250-01028/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 280, 56; esmenes: BOPC, 318, 22)

 • 12

  Proposta de resolució de creació del Grup de Treball sobre els Diàlegs Competitius del Departament d'Empresa i Ocupació amb Operadors i Empreses (Tram. 251-00001/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 301, 43)

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de representants de Greenpeace davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informin sobre el pla Energia 3.0 (Tram. 356-00358/09)

  Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença de representants de Greenpeace davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè presentin l'informe Energia 3.0 (Tram. 356-00450/09)

  Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Uriel Bertran Arrué, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença de la secretària d'Ocupació i Relacions Laborals davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre el Pla de desenvolupament de polítiques actives 2012-2013 (Tram. 356-00475/09)

  Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.