Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dijous, 17 de maig de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre les funcions i els objectius de l'Institut Català d'Energia i les actuacions que executa per a aplicar el Pla d'estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat 2011-2014 (Tram. 355-00109/09)

    Francesc Xavier Mena i López, Conseller del Departament d'Empresa i Ocupació

    Sessió informativa.