Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 21 de març de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 8

  Proposta de resolució sobre el desmantellament per Red Eléctrica de España de la línia de 220 kV que va de Vic (Osona) a Juià (Gironès) (Tram. 250-00581/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 120, 24; esmenes: BOPC, 171, 21)

 • 16

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre les mesures previstes amb relació als desocupats que perdran la cobertura econòmica els propers mesos (Tram. 354-00105/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 21

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre les negociacions per a l'emplaçament a Catalunya del macroequipament lúdic Las Vegas (Tram. 354-00142/09)

  Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 22

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació relativa a la creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics (Tram. 354-00117/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 23

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Indústria perquè informi sobre els contactes amb el grup Piaggio amb relació a la producció del 2012 de la planta de Derbi de Martorelles (Vallès Oriental) (Tram. 356-00243/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 24

  Sol·licitud de compareixença del director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball perquè informi sobre el grau de compliment dels acords entre el grup Piaggio i el comitè d'empresa de Derbi (Tram. 356-00244/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 25

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació Secretariat Gitano davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè presenti els resultats que ha obtingut els períodes 2000-2006 i 2007-2013 i plantegi els objectius de present i de futur de la fundació per a l'accés a l'ocupació dels grups socials més desfavorits (Tram. 356-00252/09)

  Meritxell Borràs i Solé, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 26

  Sol·licitud de compareixença de representants de Secartys-Solartys, Associació Espanyola per a la Internacionalització de les Empreses d'Electrònica, Informàtica i Telecomunicacions, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informin sobre els costos de l'energia fotovoltaica i la competitivitat de les instal·lacions individuals (Tram. 356-00255/09)

  Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Uriel Bertran Arrué, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 27

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Unió Metal·lúrgica de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre la situació del sector del metall (Tram. 356-00315/09)

  Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 28

  Proposta de resolució sobre el garantiment de la continuïtat de l'activitat de l'empresa Alstom, a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental) (Tram. 250-00608/09)

  Debat i votació.

 • 29

  Proposta de resolució sobre el compliment del conveni col·lectiu vigent del servei de transport sanitari i sobre el garantiment dels recursos econòmics en el transport sanitari per al 2012 (Tram. 250-00586/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 30

  Proposta de resolució sobre la consideració del sector de la venda no sedentària com una excepció en l'aplicació de la Directiva 2006/123/CE, relativa als serveis en el mercat interior (Tram. 250-00577/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 31

  Proposta de resolució sobre la continuïtat de les aules de recerca intensiva de feina (Tram. 250-00572/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 32

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre la possibilitat que s'instal·li a Catalunya el complex d'oci i joc impulsat pel grup Las Vegas Sand i sobre els possibles efectes d'aquest complex (Tram. 354-00116/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 33

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre el contingut i l'abast del protocol d'actuació per al desenvolupament d'infraestructures elèctriques en el període 2011-2014 signat entre Endesa i la Generalitat (Tram. 354-00094/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 34

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre les deu mesures urgents anunciades pel Govern el 25 d'octubre de 2011 per al millorament de l'ocupació dels aturats de llarga durada (Tram. 354-00091/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 35

  Compareixença de representants de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a presentar les accions previstes per l'entitat (Tram. 357-00174/09)

  Compareixença.