Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 7 de març de 2012
Hora:
11:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 5

    Sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre l'actuació del seu departament en matèria laboral i de protecció dels consumidors amb relació al cessament de les operacions de Spanair (Tram. 355-00087/09)

    Sessió informativa.

  • 6

    Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre l'actuació del seu departament amb relació al tancament de Spanair (Tram. 354-00145/09)

    Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.