Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 29 de febrer de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de representants de la Taula d'Autònoms de Catalunya per a informar sobre l'aplicació del Decret 18/2010 (Tram. 357-00175/09)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de representants de l'Associació Intersectorial d'Autònoms de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a informar sobre la situació dels autònoms (Tram. 357-00249/09)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Compareixença.

 • 7

  Compareixença de representants de la Federació de Treballadors Autònoms Dependents, de Comissions Obreres, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a informar sobre l'estat d'aplicació del Decret 18/2010, d'aplicació a Catalunya de l'Estatut del treball autònom (Tram. 357-00248/09)

  Compareixença.

 • 8

  Compareixença de representants de l'Organització d'Autònoms de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a donar a conèixer els objectius i les activitats d'aquesta organització (Tram. 357-00250/09)

  Compareixença.

 • 9

  Compareixença d'una representació de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya - Unió General de Treballadors per a exposar el seu punt de vista sobre l'estat d'aplicació del Decret 18/2010, d'aplicació a Catalunya de l'Estatut del treball autònom (Tram. 357-00246/09)

  Compareixença.

 • 10

  Compareixença de representants d'Autònoms Pimec davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a informar sobre la trajectòria de l'organització (Tram. 357-00247/09)

  Compareixença.