Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 25 de maig de 2011
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 4

  Proposta de resolució sobre la promoció de l'ocupació dels autònoms (Tram. 250-00075/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 27, 25; esmenes: BOPC, 57, 128)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el suport als comitès d'empresa de Derbi, Valeo, Ficosa i Yamaha en les negociacions per a la defensa del manteniment dels llocs de treball (Tram. 250-00141/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 32, 44; esmenes: BOPC, 57, 138)

 • 16

  Sol·licitud de sessió informativa de la comissió corresponent amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre les gestions dutes a terme per a evitar la deslocalització de la fàbrica de Yamaha de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) (Tram. 354-00004/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 17

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre la situació generada per l'anunci de tancament de l'empresa Yamaha de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) i sobre les accions per a afrontar la situació del sector (Tram. 354-00007/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell d'Alcaldes del Consell Comarcal del Pallars Jussà davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre la seva posició amb relació a l'avantprojecte de traçat de la línia de molt alta tensió Penyalba - El Arnero - Isona (Tram. 356-00005/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma Unitària contra l'Autopista Elèctrica Penyalba-Montsó-Isona davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre la seva posició amb relació a l'avantprojecte de traçat de la línia de molt alta tensió Penyalba - El Arnero - Isona (Tram. 356-00005/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Proposta de resolució sobre la reducció de vols a l'aeroport de Girona i sobre el traspàs de la gestió dels aeroports de Girona - Costa Brava, Reus i Sabadell (Tram. 250-00182/09)

  Debat i votació.

 • 21

  Proposta de resolució sobre la constitució d'un grup de treball interdepartamental amb representants del sector de l'automòbil i sobre la promoció d'un codi de bones pràctiques (Tram. 250-00147/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 22

  Proposta de resolució sobre el compliment de l'acord de 25 de novembre de 2010 amb l'Ajuntament de Tarragona per a la cessió d'ús de les instal·lacions de la ciutat de repòs i de vacances de Tarragona per a activitats socioculturals (Tram. 250-00146/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 23

  Proposta de resolució sobre la creació d'una aula activa del Servei d'Ocupació de Catalunya a Vic (Osona) (Tram. 250-00108/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 24

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla estratègic del cooperativisme (Tram. 250-00104/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 25

  Proposta de resolució sobre el futur dels treballadors de la planta de Yamaha a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) (Tram. 250-00036/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 26

  Proposta de resolució sobre la construcció d'una línia elèctrica subterrània per a les salines de la Trinitat, al delta de l'Ebre (Tram. 250-00007/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 27

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre el tancament de l'empresa Yamaha de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) (Tram. 354-00007/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 28

  Proposta de resolució sobre l'habilitació del port de Sant Carles de la Ràpita per a la descàrrega d'aliments peribles i el desembarcament de tripulacions estrangeres (Tram. 250-00006/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.