Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 27 d'abril de 2011
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'establiment d'una moratòria en l'obertura de dos nous pous a la plataforma petroliera Casablanca de Repsol, a la costa del delta de l'Ebre (Tram. 250-00013/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 11, 12; esmenes: BOPC, 37, 37)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la negociació amb les empreses de creuers que arriben al port de Barcelona per a promocionar el turisme més enllà de la ciutat de Barcelona (Tram. 250-00111/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'avantprojecte per a la construcció de la nova línia de molt alta tensió entre Penyalba i Isona (Tram. 250-00016/09)

  Debat i votació.

 • 11

  Proposta de resolució sobre la substitució de la central tèrmica de Cubelles (Garraf) per una de cicle combinat i sobre el canvi d'emplaçament actual (Tram. 250-00114/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 12

  Proposta de resolució sobre la intercessió en el conflicte de la línia de molt alta tensió entre Penyalba i Isona i l'aturada de la tramitació de l'avantprojecte (Tram. 250-00016/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 13

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre el Servei d'Ocupació de Catalunya i les seves polítiques d'ocupació (Tram. 354-00017/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.(*)

 • 14

  Sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre la reforma del Servei d'Ocupació de Catalunya i els serveis que ha de prestar el Servei (Tram. 355-00019/09)

  Sessió informativa.

 • 15

  Proposta de resolució sobre el foment de l'ús de les energies renovables (Tram. 250-00035/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

Nota: (*) El punt 1 se substanciarà, si escau, conjuntament amb el punt núm. 2.