Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 16 de febrer de 2011
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 2

    Sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació per a informar sobre els objectius i les actuacions que s'impulsaran des del seu departament (Tram. 355-00004/09)

    Sessió informativa.