Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva

Dia:
Divendres, 22 de febrer de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia