Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva

Dia:
Divendres, 14 de desembre de 2018
Hora:
11:30h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia