Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva

Dia:
Divendres, 13 de juliol de 2018
Hora:
12:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Constitució de l'Intergrup. (Tram. 413-00003/12)

 • 2

  Elecció del coordinador o de la coordinadora. (Tram. 413-00003/12)

  Elecció del coordinador o de la coordinadora.

 • 3

  Ratificació dels membres especialistes (d'acord amb l'article 71.4 del Reglament del Parlament).

 • 4

  Programació dels treballs de l'Intergrup.