Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva

Dia:
Dijous, 7 d'abril de 2016
Hora:
13:30h. En acabar la sessió plenària del matí
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Constitució de l'Intergrup. (Tram. 413-00002/11)

 • 2

  Elecció del coordinador o de la coordinadora. (Tram. 413-00002/11)

  Elecció del coordinador o de la coordinadora.

 • 3

  Ratificació dels membres especialistes (d'acord amb l'article 70.4 del Reglament del Parlament).

 • 4

  Programació dels treballs de l'Intergrup.