Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva

Dia:
Divendres, 4 d'abril de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Presentació del Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat (CJAS) a càrrec de la seva directora la Dra. Rosa Ros.

  • 2

    Presentació dels Informes 2013 sobre l'Ajuda Oficial al Desenvolupament en Salut i Salut Sexual i Reproductiva, a càrrec de la Sra. Filomena Ruggiero, de la Federació de Planificació Familiar Estatal (FPFE).

  • 3

    Intervenció de la directora general de Cooperació al Desenvolupament, Marta Macias Quesada.