Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva

Dia:
Dimecres, 24 d'abril de 2013
Hora:
14:00h En acabar la sessió plenària del matí
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Constitució de l'Intergrup (Tram. 413-00001/10)

  .

 • 2

  Elecció del coordinador o de la coordinadora.

 • 3

  Ratificació dels especialistes (d'acord amb l'article 62.4 del Reglament del Parlament).

 • 4

  Programació dels treballs de l'Intergrup.