Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia

Dia:
Dijous, 16 de juny de 2022
Hora:
17:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Aprovació de l'acta de la sessió anterior

 • 2

  Informació sobre les reunions de l'EPTA i sobre la presidència de l'EPTA al 2023.

 • 3

  Qüestions relatives a les temàtiques escollides per a l'elaboració d'informes.

 • 4

  Dinamització dels treballs del CAPCIT: proposta del perfil del becari o becària especialista en assessorament en tecnologia (TA).

 • 5

  Presentació de l'informe sobre l'aeroport a càrrec de l'Institut d'Estudis Catalans.

 • 6

  Presentació de l'informe sobre les "fake news" a càrrec de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.

 • 7

  Precs i preguntes.