Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia

Dia:
Dilluns, 26 de juliol de 2021
Hora:
17:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Constitució del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT) (Tram. 414-00002/13)

  Mesa del Parlament

  .

 • 2

  Informació sobre les reunions de l'EPTA

 • 3

  Resum dels treballs desenvolupats en la XII Legislatura

 • 4

  Pla de treball del CAPCIT

 • 5

  Torn obert d'intervencions