Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia

Dia:
Dimarts, 12 de març de 2019
Hora:
16:15h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

 • 2

  Informació sobre les reunions de l'EPTA.

 • 3

  Col·laboració amb les oficines iberoamericanes d'assessorament científic als parlaments.

 • 4

  Designació d'una persona en representació del CAPCIT al plenari del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC).

 • 5

  Dinamització dels treballs del CAPCIT.

 • 6

  Precs i preguntes.