Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia

Dia:
Dilluns, 23 de juliol de 2018
Hora:
17:15h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT) (Tram. 414-00001/12)

 • 2

  Informació sobre les reunions de l'EPTA

 • 3

  Pla de treball del CAPCIT

 • 4

  Torn obert d'intervencions