Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia

Dia:
Dilluns, 20 de març de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia