Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia

Dia:
Dimarts, 9 de desembre de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

 • 2

  Informació sobre la Conferència de l'EPTA celebrada a Oslo el dia 28 d'octubre amb el títol "Productivity and New Technologies - Consequences for Work and Welfare".

 • 3

  Línia de treball del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT) sobre recerca i empresa (Tram. 394-00013/10)

  Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia

 • 4

  Valoració de la Jornada "Vacunes, ciència i societat" celebrada al Palau del Parlament el 17 de novembre de 2014.

 • 5

  Presentació del conveni de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) amb la California Council on Science and Technology.

 • 6

  Informació sobre la consulta ciutadana sobre consum sostenible realitzada a Barcelona el dia 25 d'octubre de 2014 en el marc del Projecte PACITA.

 • 7

  Planificació de nous temes de treball ("Horizon Scanning Trends Register" del Parliamentary Office of Science and Technology (POST) del Parlament del Regne Unit).

 • 8

  Precs i preguntes.