Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara

Dia:
Dimarts, 18 de juny de 2013
Hora:
10:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Composició de l'Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara (Tram. 413-00003/10)

  Mesa del Parlament

  Constitució de l'Intergrup

 • 2

  Elecció del coordinador o coordinadora de l'Intergrup

 • 3

  Calendari de treball