Intergrup de Suport a la Bicicleta

Dia:
Dimarts, 17 de març de 2015
Hora:
17:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

 • 2

  Seguiment dels treballs fets per la Mesa de la Bicicleta i el Pla estratègic de la bicicleta.

 • 3

  Debat i discussió d'un text que han fet les entitats Bici Baix Llobregat i Coordinadora Catalana d'Usuaris i Usuàries de la Bicicleta que es podria presentar a la comissió competent com a proposta de resolució sobre l'obligació de contemplar circuits específics per a bicicletes i vianants en la planificació de noves infraestructures d'accessos viaris i ferroviaris.

 • 4

  Presentació de l'Associació Catalunya Camina

 • 5

  Presentació de l'empresa Vanapedal