Intergrup de Suport a la Bicicleta

Dia:
Dimecres, 11 de juny de 2014
Hora:
14:00h. En acabar la sessió plenària del matí
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Composició de l'Intergrup de Suport a la Bicicleta (Tram. 413-00002/10)

  Constitució de l'Intergrup

 • 2

  Elecció del coordinador de l'Intergrup

 • 3

  Procediment per a l'elecció dels membres especialistes