Comissió de Cooperació i Solidaritat

Dia:
Divendres, 9 de març de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 2

  Compareixença d'una representació d'Aliança per la Llibertat de Veneçuela davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a informar de les activitats d'aquesta entitat i de la situació de vulneració dels drets humans i de restricció de les llibertats i els drets a Veneçuela (Tram. 357-00257/09)

  Comissió de Cooperació i Solidaritat

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Remei Sipi, presidenta d'E'Waiso Ipola, davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a informar sobre la situació de Guinea Equatorial (Tram. 357-00256/09)

  Comissió de Cooperació i Solidaritat

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de Yolanda Aixelà Cabré davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a informar sobre la situació de Guinea Equatorial (Tram. 357-00255/09)

  Compareixença.