Comissió de Cooperació i Solidaritat

Dia:
Divendres, 1 de juliol de 2011
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Cooperació i Solidaritat amb el president de l'Institut Català Internacional per la Pau per a presentar la memòria d'activitats del 2010

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'increment de les actuacions de cooperació al desenvolupament i la construcció de la pau amb la societat civil i les institucions de govern de Palestina

  Debat i votació.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de representants de Planeta Salud davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informin sobre la importància de l'R+D en la lluita contra la pobresa, especialment pel que fa als microbicides i la salut de les dones

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'assumpció de la protecció dels drets humans al Sàhara Occidental per part de la Missió de les Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara Occidental

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informi sobre els objectius de la Federació

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Proposta de resolució sobre la situació als territoris kurds de l'Iraq

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.