Comissió de Cooperació i Solidaritat

Dia:
Dimecres, 4 de maig de 2011
Hora:
09:15h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del director general de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informi sobre el seu programa d'actuació i sobre el desplegament del Pla director de cooperació (Tram. 356-00082/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de representants de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informin sobre les polítiques de cooperació al desenvolupament i d'ajut humanitari (Tram. 356-00082/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Proposta de resolució de suport al dret d'autodeterminació del Sàhara Occidental i sobre la continuació de l'ajuda humanitària i la cooperació amb els campaments de refugiats a Tindouf (Tram. 250-00174/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.