Comissió de Cooperació i Solidaritat

Dia:
Dimecres, 13 d'abril de 2011
Hora:
09:45h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Ratificació del president proposat pel grup parlamentari. (Tram. 411-00004/09)

  • 2

    Composició de la Comissió de Cooperació i Solidaritat (Tram. 411-00004/09)

    Ple del Parlament

    Elecció de la secretària de la Comissió.