Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea

Dia:
Dijous, 12 de juliol de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del delegat del Govern davant la Unió Europea davant la Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea per a informar sobre el seu programa d'actuació (Tram. 357-00047/09)

  Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença del director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona davant la Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea per a explicar el programa de treball de la Comissió Europea per al 2012 (Tram. 357-00372/09)

  Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea

  Compareixença.