Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea

Dia:
Dijous, 28 de juny de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del secretari d'Afers Exteriors davant la Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea per a informar sobre les delegacions del Govern a l'exterior (Tram. 357-00277/09)

  Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença del secretari d'Afers Exteriors davant la Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea per a informar sobre el desplegament de l'acció exterior del Govern (Tram. 357-00370/09)

  Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença del secretari d'Afers Exteriors davant la Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea per a explicar el contingut i els resultats de la reunió dels presidents dels territoris que formen l'Euroregió Pirineus Mediterrània i de les tres reunions sectorials (Tram. 357-00371/09)

  Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea

  Compareixença.