Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 22 de juny de 2023
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'atenció sanitària d'urgències al Masnou (Tram. 250-00961/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Elena Díaz Torrevejano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 480, 12; esmenes: BOPC, 522, 6)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'endometriosi (Tram. 250-00967/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 488, 26; esmenes: BOPC, 546, 16)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la construcció d'un centre d'atenció primària a Coma-ruga (Tram. 250-00977/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 494, 9; esmenes: BOPC, 546, 18)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el càncer de mama en homes (Tram. 250-00980/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Jordi Fàbrega i Sabaté, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; M. Assumpció Laïlla Jou, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 501, 36; esmenes: BOPC, 546, 19)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la recuperació del servei d'urgències i la reorganització del servei de pediatria al Masnou (Tram. 250-00982/13)

  Grup Mixt; Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 501, 38; esmenes: BOPC, 546, 20)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el manteniment del servei nocturn de farmàcia de guàrdia al Masnou (Tram. 250-00983/13)

  Grup Mixt; Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 501, 39; esmenes: BOPC, 546, 21)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la construcció de centres sociosanitaris especialitzats per al tractament de les persones amb esclerosi lateral amiotròfica (Tram. 250-00989/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 501, 47; esmenes: BOPC, 546, 22)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP Fontetes, a Cerdanyola del Vallès (Tram. 250-00998/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Sergio Macián de Greef, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; María Elisa García Fuster, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 516, 25)