Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 8 de juny de 2023
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Elecció del secretari o secretària de la Comissió

 • 2

  Proposta de resolució sobre la diabetis "mellitus" de tipus 2 (Tram. 250-00646/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 314, 51; esmenes: BOPC, 354, 16)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el finançament del tractament de la diabetis mellitus (Tram. 250-00938/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Jordi Fàbrega i Sabaté, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; M. Assumpció Laïlla Jou, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 469, 39; esmenes: BOPC, 500, 12)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la regulació d'una nova normativa per a una major inversió en les cures pal·liatives (Tram. 250-00717/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; María Elisa García Fuster, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 355, 16)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el garantiment de l'assistència sanitària a Castellví de Rosanes (Tram. 250-00758/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 373, 22; esmenes: BOPC, 418, 17)

 • 6

  Proposta de resolució sobre les irregularitats de l'Institut d'Assistència Sanitària (Tram. 250-00791/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 391, 39)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla de recerca, innovació i promoció de la salut (Tram. 250-00937/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Jordi Fàbrega i Sabaté, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; M. Assumpció Laïlla Jou, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 469, 38; esmenes: BOPC, 500, 11)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'atenció a la salut sexual i reproductiva al Baix Llobregat (Tram. 250-00941/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 469, 42; esmenes: BOPC, 500, 12)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el millorament del diagnòstic, el seguiment i el tractament de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (Tram. 250-00959/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Jordi Fàbrega i Sabaté, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 480, 9; esmenes: BOPC, 522, 5)

 • 10

  Composició de la Comissió de Salut (Tram. 410-00011/13)

  Junta de Portaveus

  Elecció del secretari o secretària de la Comissió