Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 27 d'abril de 2023
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de la secretària general de Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 357-00294/13)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 357-00295/13)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença del sotsdirector del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 357-00296/13)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de la directora general de Planificació en Salut del Departament de Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 357-00298/13)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 5

  Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 202-00018/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Laia Estrada Cañón, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  .

  (Text presentat: BOPC, 91, 9)

 • 6

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Agrupació Sindical d'Ambulàncies de Catalunya amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 353-00421/13)

  Comissió de Salut

  .

 • 7

  Compareixença en ponència d'una representació d'Acció Sindical del Bages amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 353-00425/13)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença en ponència de Sergio Blanco Alaber, gerent d'Ambulàncies Domingo, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 353-00432/13)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença en ponència de Muriel Vicente Baldrich, gerent de la UTE Transport Sanitari de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 353-00436/13)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença en ponència de Sergio Blanco, gerent de Mancomunitat - LOT Barcelona Ciutat, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 353-00439/13)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença en ponència de José Julián Isturitz Pérez, director general de Patrimoni i Contractació del Govern de Canàries, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 353-00442/13)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença en ponència de Francesc Xavier Jiménez, exdirector del Pla nacional d'urgències de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 353-00443/13)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença en ponència d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 353-00446/13)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença en ponència de Marc Gil Segrin, extreballador afectat per la Covid-19, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 353-00447/13)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença del gerent de professionals del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 357-00297/13)

  Comissió de Salut

  .