Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 13 d'abril de 2023
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures per a millorar la qualitat de vida de les persones celíaques (Tram. 250-00851/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Elena Díaz Torrevejano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 430, 15; esmenes: BOPC, 461, 9)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'acceleració de la incorporació dels fàrmacs d'immunoteràpia dirigida contra el càncer de mama metastàtic a la cartera de serveis del sistema de salut (Tram. 250-00879/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 442, 14; esmenes: BOPC, 473, 6)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la gestió del Pius Hospital, de Valls (Tram. 250-00886/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Laia Estrada Cañón, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 448, 116; esmenes: BOPC, 496, 24)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el garantiment en el sistema de sanitat pública del tractament de la salut bucodental en el període de recanvi dentari (Tram. 250-00900/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Sergio Macián de Greef, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; María Elisa García Fuster, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 457, 98)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'ampliació de l'horari d'atenció sanitària d'urgència del CAP Sitges a vint-i-quatre hores (Tram. 250-00901/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Sergio Macián de Greef, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; María Elisa García Fuster, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 457, 100)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el servei de pediatria a Sant Feliu de Codines (Tram. 250-00905/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 457, 106; esmenes: BOPC, 500, 8)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d'urgències nocturnes del CAP Montcada i Reixac (Tram. 250-00910/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; David González Chanca, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 457, 111; esmenes: BOPC, 500, 10)