Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 14 de juliol de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Jordi Cruz Llobet, president de Metges de Catalunya, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el decàleg de mesures transformadores per a millorar el sistema sanitari català (Tram. 357-00597/13)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació del sindicat Metges de Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre els problemes dels facultatius en el sistema sanitari (Tram. 357-00598/13)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació del Sindicat de Metges de Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació dels professionals del sistema de salut i els reptes i les propostes de futur (Tram. 357-00599/13)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació de Metges de Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació dels professionals sanitaris (Tram. 357-00600/13)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 5

  Proposta de resolució sobre el consultori local de Tiana (Tram. 250-00350/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Helena Bayo Delgado, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 144, 28; esmenes: BOPC, 195, 27)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la reobertura del consultori del Pla de l'Avellà, de Cabrera de Mar (Tram. 250-00360/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Elena Díaz Torrevejano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 149, 19; esmenes: BOPC, 195, 27)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'agilitació dels tràmits per a l'obtenció del certificat Covid digital de la Unió Europea (Tram. 250-00374/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 157, 32; esmenes: BOPC, 221, 26)