Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 16 de juny de 2022
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre les teràpies dirigides amb radiolligands (Tram. 250-00318/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 121, 81; esmenes: BOPC, 173, 9)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de la Llei 9/2017, d'universalització de l'assistència sanitària (Tram. 250-00328/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 127, 24; esmenes: BOPC, 173, 10)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la construcció a Tortosa d'un nou hospital de referència per a les Terres de l'Ebre (Tram. 250-00347/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 144, 20; esmenes: BOPC, 195, 26)

 • 4

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Celíacs de Catalunya davant la Comissió de Salut per a presentar l'entitat i els seus objectius (Tram. 357-00246/13)

  Comissió de Salut

  Compareixença.