Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 2 de juny de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'Antoni Encinas Piñol, gerent del Sistema d'Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el funcionament del Sistema d'Emergències Mèdiques durant la pandèmia (Tram. 356-00426/13)

  María Elisa García Fuster, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de la directora gerent del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la gestió de la pandèmia a l'Institut Català de la Salut (Tram. 356-00427/13)

  María Elisa García Fuster, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de la secretària de Salut Pública davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'evolució de la pandèmia i els contagis després d'haver instaurat el passaport Covid (Tram. 356-00430/13)

  María Elisa García Fuster, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Col·lectiu d'Afectades i Afectats Persistents per la Covid-19 davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els problemes de les persones amb covid persistent (Tram. 356-00451/13)

  Jordi Fàbrega i Sabaté, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Juli Fernàndez i Olivares, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Laia Estrada Cañón, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del president de l'Agència de Salut Pública de Barcelona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els criteris per a ubicar centres de drogodependents o sales de punció per vena en espais propers o compartits amb menors d'edat (Tram. 356-00452/13)

  María Elisa García Fuster, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença del vicepresident de l'Agència de Salut Pública de Barcelona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els criteris per a ubicar centres de drogodependents o sales de punció per vena en espais propers o compartits amb menors d'edat (Tram. 356-00453/13)

  María Elisa García Fuster, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença del gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els criteris per a ubicar centres de drogodependents o sales de punció per vena en espais propers o compartits amb menors d'edat (Tram. 356-00454/13)

  María Elisa García Fuster, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del responsable de prevenció i atenció de les drogodependències de l'Agència de Salut Pública de Barcelona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els criteris per a ubicar centres de drogodependents o sales de punció per vena en espais propers o compartits amb menors d'edat (Tram. 356-00455/13)

  María Elisa García Fuster, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Carlos Constante Beitia, director general del Consorci Sanitari Integral, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les presumptes irregularitats en la gestió econòmica del Consorci del període 2014-2021 (Tram. 356-00461/13)

  María Elisa García Fuster, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'Alba Vergés i Bosch, exconsellera de Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els pagaments indeguts, els sobrecostos i els desviaments fets per l'Institut Català de la Salut mentre era consellera (Tram. 356-00486/13)

  María Elisa García Fuster, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de la secretària general de Salut el 2020 davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'adjudicació d'un contracte pel procediment d'urgència (Tram. 356-00502/13)

  María Elisa García Fuster, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de la consellera de Salut el 2020 davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'adjudicació d'un contracte pel procediment d'urgència (Tram. 356-00503/13)

  María Elisa García Fuster, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació Esclerosi Múltiple davant la Comissió de Salut perquè informi de les especificats de les persones amb malalties degeneratives (Tram. 356-00504/13)

  Jordi Fàbrega i Sabaté, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Juli Fernàndez i Olivares, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Laia Estrada Cañón, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació Miquel Valls davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació sanitària i social de les persones afectades d'esclerosis lateral amiotròfica a Catalunya (Tram. 356-00512/13)

  Jordi Fàbrega i Sabaté, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Juli Fernàndez i Olivares, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Cruz Llobet, president de Metges de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el decàleg de mesures transformadores per a millorar el sistema sanitari català (Tram. 356-00617/13)

  Jordi Fàbrega i Sabaté, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Juli Fernàndez i Olivares, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del sindicat Metges de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els problemes dels facultatius en el sistema sanitari (Tram. 356-00629/13)

  Laia Estrada Cañón, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Sindicat de Metges de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació dels professionals del sistema de salut i els reptes i les propostes de futur (Tram. 356-00658/13)

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Metges de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació dels professionals sanitaris (Tram. 356-00666/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Proposta de resolució sobre la posada en marxa d'un centre d'urgències d'atenció primària a Segur de Calafell (Tram. 250-00164/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 68, 48; esmenes: BOPC, 96, 23)

 • 20

  Proposta de resolució sobre les agressions que pateixen els professionals de la salut (Tram. 250-00216/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 91, 27; esmenes: BOPC, 118, 24)

 • 21

  Proposta de resolució sobre la construcció del nou centre d'atenció primària de Riells i Viabrea (Tram. 250-00231/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mónica Ríos García, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 98, 64; esmenes: BOPC, 173, 6)

 • 22

  Proposta de resolució sobre la reobertura dels centres sanitaris de l'alt Berguedà (Tram. 250-00239/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 98, 73)

 • 23

  Proposta de resolució sobre el Centre d'Urgències d'Atenció Primària del Centre d'Atenció Primària Mútua de Terrassa, de Rubí (Tram. 250-00280/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 110, 50; esmenes: BOPC, 173, 7)

 • 24

  Proposta de resolució sobre la ressonància magnètica a l'Hospital Comarcal del Pallars (Tram. 250-00294/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Sílvia Romero Galera, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 116, 52; esmenes: BOPC, 173, 7)

 • 25

  Proposta de resolució sobre la posada en marxa d'una estratègia catalana sobre l'Alzheimer i de suport específic al Pla nacional d'Alzheimer impulsat per l'Estat (Tram. 250-00308/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 121, 69; esmenes: BOPC, 173, 8)