Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 31 de març de 2022
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença del director de l'Àrea Econòmica del Departament de Salut davant la Comissió de Salut per a informar sobre les contractacions realitzades durant l'estat d'alarma i la creació de la central de logística (Tram. 357-00074/13)

    Comissió de Salut

    Compareixença.