Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 17 de març de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el Centre Integral Sanitari Cotxeres de Barcelona (Tram. 250-00116/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 46, 26; esmenes: BOPC, 88, 24)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la cobertura sanitària del CAP Bruc (Tram. 250-00125/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Riba Colom, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 51, 9; esmenes: BOPC, 88, 25)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'atenció primària a Dosrius (Tram. 250-00136/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 57, 61; esmenes: BOPC, 96, 14)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el CAP de Gelida (Tram. 250-00138/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Juan Luis Ruiz López, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 57, 63; esmenes: BOPC, 96, 15)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la salut sexual i reproductiva (Tram. 250-00161/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 68, 41; esmenes: BOPC, 96, 20)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'exclusió sanitària i els drets sexuals i reproductius (Tram. 250-00162/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 68, 43; esmenes: BOPC, 96, 21)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el dret a la vida des del moment de la concepció fins a la mort (Tram. 250-00203/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 79, 88)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'increment de personal al CUAP Sant Pere, de Reus (Tram. 250-00223/13)

  Grup Mixt; Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 91, 35; esmenes: BOPC, 118, 25)

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'Olga Pané, gerenta del Parc de Salut Mar, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el futur de l'esterilització a l'Hospital del Mar, de Barcelona (Tram. 356-00525/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.