Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 3 de març de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Carŕcter de la sessió:
Sessió ordinŕria

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la nota de premsa de l'Oficina Antifrau de Catalunya del 22 de febrer de 2022 (Tram. 355-00051/13)

  Josep Maria Argimon Pallŕs, Conseller del Departament de Salut

  Sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les irregularitats en la compra de mascaretes (Tram. 354-00098/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari

  • 3.1

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00488/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.2

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00489/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.3

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00490/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.4

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Sindi.cat amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00491/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.5

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Confederació General del Treball amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00492/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.6

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Confederació Nacional del Treball de Catalunya amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00493/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.7

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Formació Sindical de Tčcnics en Emergčncies Sanitŕries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00494/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.8

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Intersindical - Confederació Sindical Catalana amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00495/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.9

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Sindicat Independent de Treballadors d'Ambulŕncies de Catalunya amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00496/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.10

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Agrupació Sindical d'Ambulŕncies de Catalunya amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00497/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.11

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Sindicat Transport Sanitari Girona amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00498/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.12

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la plataforma Tčcnics en Lluita amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00499/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.13

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Marea Blanca de Catalunya amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00500/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.14

   Proposta d'audičncia en pončncia de Jaume Estany, gerent del Sistema d'Emergčncies Mčdiques, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00501/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.15

   Proposta d'audičncia en pončncia de la secretŕria general de Salut amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00502/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.16

   Proposta d'audičncia en pončncia de Jordi Venanci Garcia, coordinador de l'Agrupació d'Ambulŕncies de Comissions Obreres, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00503/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.17

   Proposta d'audičncia en pončncia de Javier Porta, representant de la Unió General de Treballadors, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00504/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.18

   Proposta d'audičncia en pončncia de Fernando Miguélez, secretari general del Sindicat Independent i Demňcrata de Treballadors de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00505/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.19

   Proposta d'audičncia en pončncia de Walter Álvarez, responsable de transport sanitari de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00506/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.20

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Andreu Jiménez, en representació de la plataforma Salvem les Ambulŕncies, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00507/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.21

   Proposta d'audičncia en pončncia de Samuel López, responsable de transport sanitari de la Confederació General del Treball, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00508/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.22

   Proposta d'audičncia en pončncia de Gerard Molas, responsable de transport sanitari de la Confederació Nacional del Treball, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00509/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.23

   Proposta d'audičncia en pončncia de Serafín Ruiz Salas, en representació de Tčcnics en Lluita, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00510/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.24

   Proposta d'audičncia en pončncia de Sergio León, en representació del Sindicat Independent de Treballadors d'Ambulŕncies de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00511/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.25

   Proposta d'audičncia en pončncia de Juan Ramón Rodríguez, en representació del Sindicat de Transport Sanitari de Girona, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00512/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.26

   Proposta d'audičncia en pončncia de Sergio Blanco Alaber, gerent d'Ambulŕncies Domingo, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00513/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.27

   Proposta d'audičncia en pončncia de Vicenç Chicharro, president del Grup La Pau, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00514/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.28

   Proposta d'audičncia en pončncia de Dídac Martínez i Martínez, director gerent de l'Associació Catalana d'Empresaris d'Ambulŕncies - Corporació Transport Sanitari, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00515/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.29

   Proposta d'audičncia en pončncia de Daniel Malet, gerent de Transport Sanitari de Catalunya a la Catalunya interior, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00516/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.30

   Proposta d'audičncia en pončncia de Muriel Vicente Baldrich, gerent de la UTE Transport Sanitari de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00517/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.31

   Proposta d'audičncia en pončncia de Juan Fernando Peláez Rodríguez, gerent de Transport Sanitari de Catalunya a la zona metropolitana, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00518/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.32

   Proposta d'audičncia en pončncia de Rafael Martínez Berbel, director de Falck, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00519/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.33

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació d'Egara Ambulŕncies amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00520/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.34

   Proposta d'audičncia en pončncia de Jaume Estany, gerent del Sistema d'Emergčncies Mčdiques, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00521/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.35

   Proposta d'audičncia en pončncia de Xavier Rodríguez, adjunt a la gerčncia del Sistema d'Emergčncies Mčdiques, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00522/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.36

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Ŕngels López Canela, cap d'emergčncies del Sistema d'Emergčncies Mčdiques, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00523/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.37

   Proposta d'audičncia en pončncia de David Pomés i Noguera, cap de l'Ŕrea de Transport Sanitari No Urgent del Sistema d'Emergčncies Mčdiques, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00524/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.38

   Proposta d'audičncia en pončncia de la secretŕria general de Salut amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00525/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.39

   Proposta d'audičncia en pončncia de la directora del Servei Catalŕ de la Salut amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00526/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.40

   Proposta d'audičncia en pončncia del sotsdirector del Servei Catalŕ de la Salut amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00527/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.41

   Proposta d'audičncia en pončncia de Guillem López-Casasnovas, catedrŕtic d'economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00528/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.42

   Proposta d'audičncia en pončncia de José Julián Isturitz Pérez, director general de Patrimoni i Contractació del Govern de Canŕries, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00529/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.43

   Proposta d'audičncia en comissió de Jaume Estany Ricart, gerent del Servei d'Emergčncies Mčdiques, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00530/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.44

   Proposta d'audičncia en comissió Xavier Rodríguez Guasch, adjunt a gerčncia del Servei d'Emergčncies Mčdiques, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00531/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.45

   Proposta d'audičncia en comissió d'Anna Fontquerni Gorchs, directora d'Operacions del Servei d'Emergčncies Mčdiques, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00532/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.46

   Proposta d'audičncia en comissió d'Anna González, gerent de professionals del Servei Catalŕ de la Salut, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00533/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.47

   Proposta d'audičncia en comissió de Dídac Martínez, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses d'Ambulŕncies, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00534/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.48

   Proposta d'audičncia en comissió d'Alejandro Quílez Martínez, cap de l'Ŕrea de Persones del Servei d'Emergčncies Mčdiques, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00535/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.49

   Proposta d'audičncia en comissió d'Ŕngels López Canela, cap d'Emergčncies del Servei d'Emergčncies Mčdiques, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00536/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.50

   Proposta d'audičncia en comissió de David Pomés Noguera, cap de l'Ŕrea de Transport Sanitari no Urgent del Sistema d'Emergčncies Mčdiques, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00537/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.51

   Proposta d'audičncia en comissió de Jordi Venanci, coordinador de l'Agrupació d'Ambulŕncies de Catalunya de Comissions Obreres, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00538/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.52

   Proposta d'audičncia en comissió de Javier Porta, responsable de Transport Sanitari de la Unió General de Treballadors, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00539/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.53

   Proposta d'audičncia en comissió de Walter Álvarez, responsable del sector d'ambulŕncies de la Federació d'Atenció a la Ciutadania de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00540/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.54

   Proposta d'audičncia en comissió de Juan Antonio López Ruiz, representant de l'Assessoria Jurídica Laboral i Formació SINDI.CAT, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00541/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.55

   Proposta d'audičncia en comissió de Daniel Malet, director regional per a Catalunya, Aragó, Euskadi i Balears de Transport Sanitari de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00542/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.56

   Proposta d'audičncia en comissió de Sergio Blanco, gerent de Mancomunitat - LOT Barcelona Ciutat, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00543/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.57

   Proposta d'audičncia en comissió de Vicenç Chicharo Amposta, president de Grup La Pau, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00544/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.58

   Proposta d'audičncia en comissió de Jordi Tusell Coloma, director de Falck Ambulancias Espańa, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00545/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.59

   Proposta d'audičncia en comissió d'Ŕlex Garcia-Cascon, conseller delegat d'Egara, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00546/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.60

   Proposta d'audičncia en comissió de Gemma Craywinckel, directora del Servei Catalŕ de la Salut, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00547/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.61

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Tčcnics en Lluita per la Internalització del Servei d'Ambulŕncies amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00548/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.62

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Confederació Nacional del Treball de l'Acció Sindical del Transport Sanitari amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00549/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.63

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació d'Acció Sindical del Bages amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00550/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.64

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Agrupació Sindical d'Ambulŕncies de Catalunya amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00551/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.65

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Confederació d'Associacions Veďnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00552/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.66

   Proposta d'audičncia en comissió del president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00553/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.67

   Proposta d'audičncia en comissió de la presidčncia del Consell del Col·legi d'Infermers i Infermers de Catalunya amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00554/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.68

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Formació Sindical de Tčcnics d'Emergčncies amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00555/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.69

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Sindicat Independent de Treballadors d'Ambulŕncies de Catalunya amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00556/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.70

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Intersindical-CSC amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00557/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.71

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Sindicat de Transport Sanitari Girona amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00558/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.72

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Salvem les Ambulŕncies amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00559/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.73

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de La Unió - Associació d'Entitats Sanitŕries i Socials amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00560/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.74

   Proposta d'audičncia en comissió de Francesc Xavier Jiménez, exdirector del Pla nacional d'urgčncies de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00561/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.75

   Proposta d'audičncia en comissió d'Aina Plaza, directora general de Planificació en Salut del Departament de Salut, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00562/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.76

   Proposta d'audičncia en comissió d'Ivan Planas, sotsdirector del Servei Catalŕ de la Salut, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00563/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.77

   Proposta d'audičncia en pončncia de Samuel López, responsable de transport sanitari de la Confederació General del Treball, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00564/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.78

   Proposta d'audičncia en pončncia de Serafí Ruiz Hernández, en representació de Tčcnics en Lluita, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00565/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.79

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Artur Jesús Ximenes i Cid, en representació de Salvem les Ambulŕncies, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00566/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.80

   Proposta d'audičncia en pončncia de Gerard Franch Santocildes, en representació de Comissions Obreres, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00567/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.81

   Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Boixader i Casals, en representació de la Intersindical - Confederació Sindical Catalana, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00568/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.82

   Proposta d'audičncia en pončncia de Juan Ramón Rodríguez Cuenca, en representació del Sindicat Transport Sanitari Girona, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00569/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.83

   Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Moreno Salas, en representació de la Unió General de Treballadors, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00570/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.84

   Proposta d'audičncia en pončncia de Marc Gil Segrin, extreballador afectat per la Covid-19, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00571/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.85

   Proposta d'audičncia en pončncia de Manuel Cobos i Rodríguez, extreballador afectat per la Covid-19, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 352-00572/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

 • 4

  Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 202-00018/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Laia Estrada Cańón, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Nomenament, si escau, de la pončncia

  (Text presentat: BOPC, 91, 9)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el dret a l'avortament a les regions sanitŕries de Lleida i Alt Pirineu - Aran (Tram. 250-00087/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Sílvia Romero Galera, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 42, 9; esmenes: BOPC, 88, 18)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el garantiment de la interrupció voluntŕria de l'embarŕs en el sistema sanitari públic (Tram. 250-00110/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Laia Estrada Cańón, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 46, 18; esmenes: BOPC, 88, 22)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'externalització del servei d'esterilització del material quirúrgic (Tram. 250-00123/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 51, 7; esmenes: BOPC, 88, 25)

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació Lovaas davant la Comissió de Salut perquč informi sobre la situació dels infants amb trastorn de l'espectre autista i de llurs famílies (Tram. 356-00359/13)

  Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

Nota: En cas que s'aprovi la sol·licitud de sessió informativa corresponent al punt 2 de l'ordre del dia, la presidenta, d'acord amb l'article 54.4 RPC, proposarŕ l'ampliació de l'ordre del dia per a substanciar la sessió informativa conjuntament amb la sessió informativa del punt 1.