Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 28 d'octubre de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la gratuïtat del servei telefònic 061 (Tram. 250-00067/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 30, 45; esmenes: BOPC, 88, 15)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el garantiment de la vacunació contra la Covid-19 als centres privats (Tram. 250-00078/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; María Elisa García Fuster, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 35, 21)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el personal de neteja dels centres sanitaris i sociosanitaris (Tram. 250-00080/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 35, 24; esmenes: BOPC, 88, 16)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el restabliment dels serveis del consultori al barri del Poblenou de Sabadell (Tram. 250-00082/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 35, 26; esmenes: BOPC, 88, 16)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la cobertura del servei públic de salut en l'àmbit rural (Tram. 250-00088/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Sílvia Romero Galera, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 42, 10; esmenes: BOPC, 88, 18)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la situació dels serveis sanitaris a Sant Joan Despí (Tram. 250-00101/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 46, 9; esmenes: BOPC, 88, 20)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'hospital comarcal de Vilanova i la Geltrú (Tram. 250-00105/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Juan Luis Ruiz López, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 46, 13; esmenes: BOPC, 88, 20)