Comissió de Salut

Dia:
Dimecres, 28 de juliol de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la situació de la Covid-19 (Tram. 355-00019/13)

  Josep Maria Argimon Pallàs, Conseller del Departament de Salut

  Sessió informativa.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la nova onada de contagis de Covid-19 i l'afectació en l'atenció primària (Tram. 355-00022/13)

  Comissió de Salut

  Sessió informativa.