Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 1 de juliol de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre els objectius i les actuacions del Departament en la legislatura actual (Tram. 355-00014/13)

    Josep Maria Argimon Pallàs, Conseller del Departament de Salut

    Sessió informativa.